March 26 2020​

20:15 CANCELLED (new date t.b.a.)

Ugly Pug

An Evening of Today, Crosssroads

@ Muziekgebouw Amsterdam

Tickets

April 05 2020

20:15 CANCELLED (new date t.b.a.)

Ugly Pug

Prix Annelie de Man, closing concert

@ Orgelpark Amsterdam

Info

April 10 2020

CANCELLED (new date t.b.a.)

Ensemble Joseph Hel / Lacrimae

sortie de résidence à Abbaye de Noirlac

@ Abbaye de Noirlac

Info

April 17 2020

20:00 CANCELLED (new date t.b.a.)

Ugly Pug

Ambigu #3, Crossroads

@ Museum 't Kromhout, Amsterdam

Info

April 19 2020

16:00 CANCELLED (new date t.b.a.)

Ugly Pug

Les Goûts Réunis, Crossroads

@ Amstelkerk Amsterdam

Info

May 02 2020

TBA CANCELLED (new date t.b.a.)

Lux Beata

Flores de Música

@ Sint-Jacobskerk, Gent

Info

June 13 2020
20:00

Contactus (& Sven Schwannberger)
Ambigu #4, Verlust der Harmonnie
@ Museum 't Kromhout, Amsterdam

Info

© 2020 by Miron Andres